Reference - ekologie a sport

LYŽAŘSKÝ SPORT

FIS mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009

 • Politika životního prostředí
 • Řád životního prostředí
 • Veřejné prohlášení organizátora
 • Příprava a zavedení systému ISO 14001
 • Ekovýchovné pomůcky
 • Semináře a školení pro pořadatele, účastníky a návštěvníky
 • Plán svozu odpadů
 • Provozní řády areálů a zařízení
 • Plán opatření pro případy havárie v areálu Ještěd a Vesec
 • Projekt „Deponie umělého sněhu Bedřichov – Dolina“
 • Projekt „Deponie umělého sněhu Albrechtice – u hřiště“

EYOWF 2011 – Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011

 • Politika životního prostředí
 • Veřejné prohlášení – životní prostředí
 • Příprava a zavedení systému dle normy ISO 14001
 • Ekovýchovné pomůcky
 • Směrnice – Havarijní situace
 • Hodnocení areálů z pohledu OŽP
 • Projekty – Životní prostředí
 • Supervize při konání EYOWF 2011

AUTO-MOTOSPORT

Autoklub České republiky

 • Semináře pro činovníky životního prostředí

Autoklub Markéta při PSK Olymp Praha - plochodrážní závodiště

 • Posouzení vlivu na životní prostředí
 • Provozní řády skladu olejů, PHM
 • Plán havarijních opatření pro případ úniku vodám závadných látek
 • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

AMK Zlatá Přilba v AČR

 • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
 • Provozní řád skladu olejů a PHM
 • Ekologická výchova a vzdělávání se zaměřením na pořadatele a účastníky závodu

MOTOKROS KLUB AČR Benátky nad Jizerou

 • Školení o problematice životního prostředí pro organizátory a účastníky závodů
 • Ekovýchovné pomůcky – komiks
 • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

AUTOKLUB Česká Lípa v AČR

 • Školení s tématikou motosport a životní prostředí
 • Příprava materiálů pro školení