O NÁS

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.


Historie a současnost

Od roku 1991 poskytují naši pracovníci služby v ochraně prostředí. První akce realizovali v Inženýrské společnosti pro ekologické systémy, spol. s r.o., která se v roce 1995 transformovala do firmy ISES, s.r.o. a zaměřila svou činnost na celé území České republiky.

Po celou dobu činnosti nabízíme našim zákazníkům komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a stavebně-manažerské služby při přípravě a realizaci ekologických staveb. Zajišťujeme zpracování investičních záměrů a studií, předrealizační přípravu, projektovou dokumentaci a samotné provedení díla v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny.

U řady realizovaných projektů je součástí komplexního poradenství zpracování žádosti o finanční podporu, zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele stavby dle podmínek poskytovatele dotace a odborná pomoc při administraci čerpání finančních prostředků.

Společnost je certifikována systémem managementu jakosti ISO 9001 a systémem environmentálního managementu ISO 14001.