Ochrana ovzduší


Nabízíme:
 • konzultační a poradenskou činnost
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
 • zařazení zdroje znečišťování ovzduší
 • provozní řády pro zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší
 • provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší
 • oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší
 • souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší
 • roční hmotnostní bilanci rozpouštědel
 • hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
 • zajištění autorizovaného měření emisí a jeho vyhodnocení
 • a jiné