Ekologie a sport

Zajistíme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, vypracování koncepčních a plánovacích dokumentů zahrnující odpadové a vodní hospodářství, ochranu ovzduší, problematiku hluku aj. V rámci výstavby sportovišť zajistíme činnosti spojené s projektováním, přípravou realizace staveb až po samotnou realizaci staveb. Připravíme a zrealizujeme výchovně vzdělávací akce, semináře, školení, ekovýchovné pomůcky.

Aktivně se účastníme pořádání sportovních podniků, jsme držiteli licencí FIM činovníka pro životní prostředí. Zasedáme v jury ve všech disciplínách motocyklového sportu a to v rámci mistrovství světa, mistrovství Evropy a ČR.

Jednatel společnosti Ing. Vladimír Klatovský, CSc. byl manažerem sekce Životního prostředí a zároveň členem Organizačního výboru Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011 (dále jen EYOWF 2011), dále je předsedou ekologické komise FMS AČR a člen komise Evropské motocyklové federace UEM.

Lyžařský sport

Od roku 2008 jsme spolupracovali na přípravě a realizaci Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011 (dále jen EYOWF 2011).Tato významná sportovní evropská akce probíhala od 12.2. do 19.2. 2011. Zpracovali jsme Politiku životního prostředí, Řád životního prostředí a Veřejné prohlášení pořadatelů EYOWF 2011. V rámci poradenského projektu environmentálního managementu jsme připravili a zavedli systém ISO 14001. Pro jednotlivé areály jsme dále zpracovali analýzy areálů z pohledu ŽP a projekty obsahující návrh řešení odpadového hospodářství. V průběhu konání festivalu byla vykonávána supervize organizátora, spočívající v kontrole dodržování navržených projektů, platné legislativy ČR v ŽP a postupů zamezujících poškození životního prostředí.

Pro krajské svazy, kluby, střediska a provozovatele lyžařských zařízení nabízíme:

 • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

    - odpadové hospodářství
    - vodní hospodářství
    - ochrana ovzduší
    - zavádění systémů managementu ISO 14001

 • Ekologickou výchovu a vzdělávání

    - školení v oblasti ochrany životního prostředí
    - ekovýchovné pomůcky

 • Koncepční a plánovací dokumenty

Auto-motosport

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s Autoklubem České republiky. Jsme držiteli mezinárodní FIM licence činovníků pro životní prostředí. Účastníme se jako činovníci pro životní prostředí závodů mistrovství světa, mistrovství Evropy, ČR a jako delegáti komise UEM závodů pořádaných v Evropě.

Pro svazy, kluby a střediska automobilového a motocyklového sportu nabízíme :

 • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

    - odpadové hospodářství
    - vodní hospodářství
    - ochrana ovzduší
    - protihluková opatření
    - problematika chemických látek a přípravků
    - zavádění systémů managementu ISO 9001, ISO 14001

 • Přípravu a realizaci staveb
 • Ekologickou výchovu a vzdělávání

    - školení v oblasti ochrany životního prostředí
    - ekovýchovné pomůcky

 • Koncepční a plánovací dokumenty