Spolčenost ISES, s.r.o. a veřejné zakázky

-> 27.4.2023

Spolčenost ISES, s.r.o. pro Vás na klíč zajistí kompletní administraci veřejných zakázek, a to v široké škále předmětu plnění.

V oblasti veřejných zakázek poskytuje společnost ISES, s.r.o. komplexní služby, a to od projednání záměru veřejné zakázky, konzultace vhodného postupu z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a definování předmětu veřejné zakázky přes vypracování návrhu zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo jako přílohy zadávací dokumentace, zahájení veřejné zakázky, administrace profilu zadavatele, provedení analýzy přijatých nabídek, vypracování návrhu protokolů o posouzení a hodnocení nabídek až do ukončení veřejné zakázky odesláním oznámení o zadání zakázky do věstníku veřejných zakázek.

 

Pokud Vás výše uvedené informace zaujali, neváhejte nás kontaktovat.

 

ISES, s.r.o.,

ises@ises.cz

tel. 233 339 718 | mob. 603 119 370