Dotační možnosti OPŽP

-> 11.10.2022

V rámci OPŽP je v současné době otevřena výzva v oblasti udržitelného nakládání s odpady a v prosinci je plánována výzva v oblasti prevence vzniku odpadů. 

 
Otevřená 4. výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizaci stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se v této výzvě dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).
 
Plánovaná výzva pro prevenci vzniku odpadů bude podporovat pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměří na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a podpoří i vznik tzv. RE-USE center. Výzva by měla být otevřena 21.12.2022.
 
 
V případě zájmu o čerpání dotační podpory na Vaše projekty nás neváhejte kontaktovat.
 
ises@ises.cz
603 119 370 / 233 339 718