Dotační možnosti MMR

-> 27.4.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli.

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně) a to podporou obnovy místních komunikací a podporou rekonstrukcí a přestaveb veřejných budov. V případě obcí s 3001-10000 obyvateli je pak podpora zaměřena jen na obnovy místních komunikací.

Horní limit na jednu akci je ve výši až 10 mil. Kč., výše podpory je pak 50% v případě komunikací a 80% v případě veřejných budov.

Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023, do 12:00 hod. (včetně).

 

Pokud Vás výše uvedené informace zaujali, neváhejte nás kontaktovat.

 

ISES, s.r.o.,

ises@ises.cz

tel. 233 339 718 | mob. 603 119 370