Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za 19 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale také certifikace společnosti systémem managementu jakosti dle ISO 9001 a systémem environmentálního managementu dle ISO 14001.

 • I. výzva programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. Příjem žádostí do této kolové výzvy byl zahájen 1. 4. 2016 a bude ukončen 31. 7. 2016

  Výzva je zaměřena na rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

 • Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda

  Společnost ISES, s.r.o. již tradičně připravuje i letos školení zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a aktuální změny v legislativě ochrany životního prostředí pro provozovatele autoservisů Škoda.

  V průběhu školení budou moci účastníci semináře, kteří prokáží největší znalosti v daném tématu, získat hodnotné ceny.

  Všichni učastnící semináře obdrží slevový certifikát na sortiment společností MEVA-TEC s.r.o. a MEVA a.s.

 • Společnost ISES, s.r.o. zvítězila v poptávkovém řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené Technologickou agenturou České republiky

  Společnost ISES, s.r.o. se koncem roku 2015 zúčastnila poptávkového řízení vyhlášeného zadavatelem ČR-Technologická agentura České republiky s názvem Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění. 

 

Archív projektů

Aktuality

02.5.2016

I. výzva programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu  programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. Příjem žádostí do této kolové výzvy byl zahájen 1. 4. 2016 a bude ukončen 31. 7. 2016.

Výzva je zaměřena na rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích náhradou primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

31.3.2016

Plány odpadového hospodářství krajů

Dnes 31.3.2016 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se schvaluje závazná část POH hlavního města Prahy.

Dnešním dnem tedy byly schváleny všechny POH krajů, které společnost ISES, s.r.o. zpracovávala.

31.3.2016

Hlášení

Dnes 31. března 2016 je poslední den pro podání hlášení za vybrané agendy ovzduší a integrovaného registru znečišťování.