Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za 19 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale také certifikace společnosti systémem managementu jakosti dle ISO 9001 a systémem environmentálního managementu dle ISO 14001.

 • Blíží se konec termínu pro zpracování návrhů Plánů odpadového hospodářství měst a obcí

  -> 05.1.2016

  Města a obce, které produkují limitní množství odpadů (více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu ročně), mají dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství.

 • Vozidla s alternativními pohony

  Probíhá výzva na podání žádostí o dotace na vozidla s alternativním pohonem.

  Dotace jsou určeny zejména obcím, krajům a společnostem vlastněnými obcemi a kraji na podporu alternativních způsobů dopravy, tedy na nákup nových nebo nově přestavených vozidel s alternativním pohonem CNG, plug-in hybrid nebo elektromobil.

 • Aktuální stav nového zákona o odpadech

  Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

 

Archív projektů

Aktuality

01.1.2017

Vše nejlepší do nového roku

Společnost ISES, s.r.o. Vám přeje mnoho osbních i pracovních úspěchů v roce 2017.

21.12.2016

První zimní den

Dnes 21.12.2016 je první zimní den a zároveň tzv. slunovrat. Noc na čtvrtek 22. prosince tak bude nejdelší v roce

22.9.2016

První podzimní den

22.9. je první podzimní den a na severní polokouli tedy začíná podzim. Zároveň je dnes rovnodennost, což znamená, že Slunce svítí stejně na severní a jižní polokouli a den i noc trvají stejně dlouhou dobu, tedy 12 hodin. Ode dneška se začne den zkracovat a noc prodlužovat a to až do zimního slunovratu, který letos vychází na 21.12.

 

Na jižní polokouli dnes začíná jaro, na severním pólu začíná polární noc a na jižním polární den. Také není bez zajímavosti, že lidem, kteří v poledne stojí na rovníku, svítí Slunce přímo nad hlavou.